SUSTINEM CREAREA DE
VALOARE DURABILA IN
TOT CEEA CE INTREPRINDEM

Companie romaneasca cu +10 ani de experienta

Misiunea noastra este de a oferi clienților cele mai bune soluții la dezechilibrele pe termen scurt și mediu privind aprovizionarea, stocarea și distribuția combustibililor. Acest obiectiv se bazează pe răspunsul nostru ferm în orice moment la o creștere continua a cererii de combustibili.

Scopul nostru

Este să gândim out of the box și să fim deschiși spre noi provocări. Punem pasiune în tot ceea ce facem și ne conducem după strategia noastră care constă în oferirea serviciilor calitative de depozitare, distribuție, import și export de produse petroliere țării, aspirând spre sustenabilitate și excelență operațională.

Nivelul tehnic de ultimă generație al capabilităților și capacităților din terminal ne permit asigurarea condițiilor optime de manipulare pe întregul lanț operațional și logistic pentru orice tip de combustibil. Acesta presupune reducerea timpilor de încărcare/descărcare, reducerea pierderilor, automatizarea procesului de verificare și emitere a documentelor corespunzătoare, dar și asigurarea trasabilității și managementului stocurilor în timp real.

În activitatea sa, o companie trebuie să se adapteze continuu la mediul social şi economic existent şi să se redescopere pe sine, în mod repetat. Astfel, buna expertiză a angajaților companiei ne asigură capacitatea de a derula și gestiona proiecte importante în relația cu partenerii interni și externi.

Ne punem ca obiectiv

Să fim receptivi la nevoile clienților, fenomen care se reflectă într-un număr extins de servicii, precum complexul de depozitare, distribuție, importul și exportul de produse petroliere.

Pentru a crea un viitor mai sustenabil, trebuie să regândim modul în care producem și consumăm resursele noastre și să dăm înapoi mai mult decât luăm. Continuăm să ne reinventăm pe întregul lanț valoric și ne recunoaștem responsabilitatea de a deschide calea pentru generațiile viitoare.

Prin serviciile pe care le oferim

Suntem preocupați de a oferi protecție mediului , de a asigura condiții de muncă cu un nivel sporit de  și protecție a sănătății, precum și de a fi mereu alături de partenerii noștri de dezvoltare.

JFH se dorește a fi un HUB petrolier integrat de prim rang, creat pentru a adăuga valoare la lanțul de depozitare și distribuție al produselor petroliere.

Copyright © 2023 JetFly Hub. All rights reserved.